Fonduri nerambursabile

STAR TECH INNOVATION (START-UP NATION) 2021
Dezvoltarea companiilor noi înființate în România

IMM-uri inregistrate in Romania

200.000 RON (equiv. a 42.000 EUR)

Categorii solicitanti

Microintreprinderi
Intreprinderi Mici
Intreprinderi Mijlocii

Contributie proprie

0% contributie proprie minima pentru toate regiunile

Perioada depunere

Estimativ: Februarie - Iunie 2021

Conditii minime de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis:

 • sa se incadreze in categoria IMM urilor microinreprindere, intreprindere mica sau mijlocie cu capital social integral privat.
 • activitatea trebuie sa fie desfasurata pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare sa fie eligibil în cadrul Programului;
 • sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
 • nu au fost asociati / administratori intr o societate declarata in Insolventa sau in faliment in ultimii 5 ani de zile.

Cheltuieli Eligibile principale:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT (laptop, imprimantă, server s.a.);
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, biciclete, trotinete, rulote cu sau fără motor sau autotilitare N1, N2, N3;
 • Achiziționarea de spații de lucru;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție valori, sisteme audio-video;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire și aer condiționat cu o capacitate proporțională cu spațiul în care se desfășoară activitatea finanțată prin proiect;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea produselor sau serviciilor;
 • Brevete de invenție, francize, licențe, etichetare ecologică, software pentru comerțul online;
 • TVA-ul (taxa pe valoare adăugată) doar în situația în care beneficiarul nu este plătitor de TVA la momentul decontului;
 • Cheltuielile cu serviciile de consultanță;
Estimare gratuita

Solicită o discuție
Vrei sa afli mai multe despre serviciile oferite și cum te pot ajuta în dezvoltarea afacerii pe care o conduci?