Fonduri nerambursabile

Granturi pentru Digitalizarea IMM-urilor
Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC

IMM-uri inregistrate in Romania

30.000 EUR - 100.000 EUR

Categorii solicitanti

Microintreprinderi
Intreprinderi Mici
Intreprinderi Mijlocii

Contributie proprie

10% contributie proprie minima pentru toate regiunile

Perioada depunere

Estimativ: Februarie - Iunie 2021

Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis:

 • Nu sunt incluse ca domeniu de activitate pe lista CAEN-urilor ne-eligibile*.
 • Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa nu desfasoare (pe perioada implementarii si pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activitati in unul dintre domeniile/sectoare excluse de la finantare.
 • Se incadreaza intr-una dintre categriile: microintrepindere, intrepindere mica si intrepindere mijlocie.
 • Nu inregistreaza obligatii bugetare nete.
 • Nu se afla in una dintre situatiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice.
 • Nu au beneficiat de fonduri  publice, inclusive fonduri UE, in ultimii 5 ani, pentru aceleasi categorii de cheltuiala;
 • Sunt direct responsabile de pregatirea, realizarea si managementul proiectului, nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat si sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului.
 • Nu intra in categoria “intreprindere aflata in dificultate”.
 • Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara.
 • Se angajeaza sa sustina din surse proprii valoare cofinantarii de minim 10% din valoarea totala a proiectului.
 • Nu fac obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene.
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata  pentru un delict legat de conduita sa profesionala.
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.
 • Au sediu social si implementarea proiectului se realizeaza in regiunea de dezvoltarea in care depun proiectul.
 • Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare unui cel putin an fiscal integral, si au inregistrat profit din exploatarea (>0 lei).

Calcularea plafonului de minims si intrepindere unica :

Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi – ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii  aplicatiei de proiect si anul curent depunerii aplicatiei, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate, nu va depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, calculat la cursul infoeuro  din luna semnarii contractului.

 

Bugetul total alocat, numar beneficiari

Buget total: 100 mil EUR

Valoarea maxima a contractelor de finantare cu agentia pentru Dezvoltarea Regionala Bucuresti – Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maxima a contractelor este de 90.000.000 euro si se imparte in baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori – populatie si suprafata. Situatia detaliata cu valoarea maxima a contractelor pe fiecare regiune este prezentata in tabelul de mai jos:

Buget total

100.000.000 euro

Buget Bucuresti-Ilfov

10.000.000 euro

Buget Nord-Est

15.759.000 euro

Buget Sud-Est

13.374.000 euro

Buget Sud Muntenia

14.166.000 euro

Buget Sud-Vest Oltenia

10.733.000 euro

Buget Vest

10.593.000 euro

Buget Nord-Vest

12.897.000 euro

Buget Centru

12.438.000 euro

Numarul maxim de beneficiari de ajutor de minimis in cadrul prezentei  scheme este de 3.333 de intrepinderi.

Prezenta schema de ajutor de minimis se aproba prin ordin comun al ministerul fondurilor europene si al presedintelui autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Official al Romaniei pana la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai tarziu de 31.12.2021.

 

Cheltuieli Eligibile

Categorie cheltuiala

Tip produs/ serviciu

Cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC

Laptop, server, imprimanta, TV/ monitor, video-proiector s.a.

Cheltuieli aferente realizarea retelei LAN

Router, switch, cabluri, mufe s.a.

Cheltuieli aferente achizitionarii/dezvoltarii software 

Aplicatii IT, platforme web-based 

Cheltuieli aferente achizitionarii unui website

Creeare website, achizitie domeniu, gazduire server

Cheltuieli aferente achizitionari domeniu

Achizitie domeniu

Cheltuieli aferente achizitionarii/inchirierii solutiei de semnatura electronica

Semnatura electronica

Cheltuieli de trecere a arhivelor in mediul digital

 

Cheltuieli aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice persoanelor cu dezabilitati

Aplicatii IT utilizate de persoane cu dizabilitati (ex: recunoastere voce)

Cheltuieli aferente achizitionarii solutiilor din domeniul tehnologiei informatiei pentru comertul electronic

 

Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii tip Cloud si SaaS

Achizitie Software Cloud Si SaaS

Cheltuieli aferente achizitionarii serviciilor de gazduire

Servicii de Hosting Site si Mail

Cheltuieli aferente achizitionarii serviciilor de securitate

Securitate IT, antivirus

Cheltuieli aferente instruirii personalului si mentenanta

Servicii de training angajati si mentenanta IT

Servicii de consultanta

Consultanta Tehnica/IT, Consultanta elaborare si management de proiect

Servicii de audiere intermediara/finala

Audit financiar

*Lista de CAEN-uri excluse de la finantare:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru inmultire

014 Cresterea animalelor

015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

016 Activitati auxiliarea agriculturii si activitati dupa recoltare

017 Vanatoarea, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extractia carbunelui superior

052 Extractia carbunelui inferior

101 Productia, prelucrare si conservarea carnii si a produselor din carne

 

102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

1081 Fabricarea zaharului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 Fabricare condimentelor si ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

110 Fabricarea bauturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Fabricarea fibrelor si filalrea fibrelor textile

1692 Fabricarea altor produse din lana, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

191 Fabricare produselor de cofetarie

192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2051 Fabricare explozibililor

206 Fabricare fibrelor sinteice si artificiale

241 Productia de metale feroase sub forme primare si feroaliaje

242 Productia de tevi, profile tubulare si accesori pentru acestea, din otel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea otelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

254 Fabricarea armamentului si munitiei

301 Constructia de nave si banci

3351 Repararea si intretinerea navelor si barcilor

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

641 Intermediere monetara

642 Activitati ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare

649 Alte activitati de intermedieri  financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

651 Activitati de asigurari

652 Activitati de reasigurari

653 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

961 Activitati ale gospodariilor private de producerea  de bunuri destinate consumului propriu

Estimare gratuita

Solicită o discuție
Vrei sa afli mai multe despre serviciile oferite și cum te pot ajuta în dezvoltarea afacerii pe care o conduci?