Fonduri nerambursabile

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor
Masura 3 Ordonanta de urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020

IMM-uri inregistrate in Romania

50.000 EUR - 200.000 EUR

Categorii solicitanti

Microintreprinderi
Intreprinderi Mici
Intreprinderi Mijlocii

Contributie proprie

15% contributie proprie minima regiuni mai putin dezvoltate
30% contributie proprie minima regiunea Bucuresti - Ilfov

Perioada depunere

Decembrie 2020 - 29 Ianuarie 2021 ora 20:00

 

Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană

Cheltuieli Eligibile

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență.

cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Nu se pot finanta:

 • cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 • cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 • orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate în ordonanță de urgență

CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE MĂSURII 3

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: <5% – 25 puncte
 • RIR:>=5,00% și <7,5% – 15 puncte
 • RIR:>=7,50% – 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

 • Peste 35% – 35 puncte
 • >=25% și <35% – 30 puncte
 • >=20% și <25% – 20 puncte
 • >15% și <20% – 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:  

 • Peste 45% – 35 puncte
 • >=40% și <45% – 30 puncte
 • >=35% și <40% – 20 puncte
 • >30% și <35% – 10 puncte
 1. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
 • <=3 – 30 puncte
 • >3 și <=4 – 15 puncte
 • >4 – 5 puncte

In cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu 0 puncte.

 1. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte
 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte

*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

Estimare gratuita

Solicită o discuție
Vrei sa afli mai multe despre serviciile oferite și cum te pot ajuta în dezvoltarea afacerii pe care o conduci?